Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 21
DÖKÜMANLAR  › İSTKA PROJELERİ  › Doğrudan Temin İçin Gerekli Belgeler  › 1. Aşama (Onay İçin Gerekli Belgeler)
1. Aşama (Onay İçin Gerekli Belgeler)

Doğrudan temin için aşağıdaki belgelerden ikişer nüsha düzenlenmesi gerekmektedir.. 

Onay Belgesi: Mal ve hizmet alımında doldurulması gerekli olan matbu formdur. Onay belgesi doldurulur ve yürütücü tarafından imzalanır.

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Mal ve Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile (piyasadan alınan tekliflerde) yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir. Bu yaklaşık maliyet ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur

Varsa Makine-Techizat Alımları İçin  Teknik Şartname: Alınması düşünülen Makinenin  marka ve model belirtilmeden en ince ayrıntısına kadar Teknik özelliklerinin belirtildiği ve teknik şartnameyi hazırlayan kişi tarafından imzalanan onay belgesi ile sunulması zorunlu olan bir belgedir. Ayrıca alınacak cihaz için garanti koşulları belirtilmelidir. Şartnamede isim imza olmalıdır.

Varsa Sarf Malzemeleri İçin Malzeme Listesi: Alınacak sarf malzemeleri, liste halinde bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

Varsa Hizmet Alımları İçin Hizmet Gerekçesi: Alınacak hizmetin özellikleri, hizmette aranan ve istenen özellikler bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

Teklif alınan 3 firmaya ait teklif belgeleri: 3 ayrı firmadan alınmış teklif kağıdı da hazırlanan belgelere eklenmelidir. Proforma faturaların yabancı para cinsi olması durumunda "Fatura tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacaktır" ibaresi olmalıdır.

NOT:

  • Birbirinin devamı olup tek sayfaya sığmayan belgelerde ara sayfaların  da imzalanmış olması gerekmektedir.


 

  Belgeler   

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Onay Belgesi