Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 412
İTÜ-AYP  › Harcama  › Avans İçin Gerekli Belgeler
Avans İçin Gerekli Belgeler

ÖNEMLİ NOT

2017 YILI İTİBARİYLE AVANS YOLUYLA ALIMLAR KALDIRILMIŞTIR. DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA ALIMLARINIZI GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ..
 7.200 TL'ye kadar avans alınabilir.

. Alınan avans alış tarihinde itibaren bir ay içinde kapatılmak zorundadır.

. Süresi içinde kapatılmayan avanslara geciken her ay için % 2 gecikme cezası uygulanır.

. Aynı kişi bir projede  açık olan avansını kapatmadan yeni bir avans alamaz. Farklı bir projeden alacaksa da açık avanslarının toplamı 6.300,00 (Altıbin Üçiyüz) TL yi geçemez.

 

  Belgeler   

Mutemet Yazısı
Avans Talep Yazısı

  İlgili Sayfalar  

Avans (Mahsubu) Kapatılması İçin Gerekli Belgeler