Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 15
İTÜ-AYP  › Harcama  › Avans İçin Gerekli Belgeler  › Avans (Mahsubu) Kapatılması İçin Gerekli Belgeler
Avans (Mahsubu) Kapatılması İçin Gerekli Belgeler
Avansın Kapatılması için aşağıdaki belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir

Fatura
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı fatura tarihiyle aynı olmalıdır.)
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağında istenilen onay tarihi ve sayısı BAP Biriminden öğrenilecektir.
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağına KDV Hariç Fiyatlar Yazılacak ve Firma İsimleri mutlaka yazılacaktır.)
Avansın tamamı harcanmadıysa, harcanmayan kısma ait İade dekontu


Faturaların "İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377" adına kesilmesi gerekmektedir.


2014 Mali Yılı itibariyle alınan teklifler avans kapatma belgelerinin ekine eklenecektir.
 ÖNEMLİ NOT: Tüm alımlarda faturanın fakülte/enstitü ayniyat saymanına gösterilmesi ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek olmayanlar için faturanın ilgili ayniyat saymanına imzalatılması zorunludur.

Avans İadesinin Yapılacağı Banka ve Hesap Numarası:

İ.T.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Vakıflar Bankası - Maslak Şubesi

IBAN: TR39 0001 5001 5800 7296 1555 22

Not: Avans İade dekontuna avansı iade edenin adı yazılmalı ve "avans iadesi"  notu düşülmelidir.
 

  Belgeler   

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı