Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 27
İTÜ-AYP  › Harcama  › Doğrudan Temin İçin Gerekli Evraklar  › 1. Aşama (Onay İçin Gerekli Belgeler)
1. Aşama (Onay İçin Gerekli Belgeler)

Doğrudan temin için aşağıdaki belgelerden ikişer nüsha düzenlenmesi gerekmektedir.. 

A. Talep Yazısı: Ekteki matbu formdur. 

B.  Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Mal ve Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile (piyasadan alınan tekliflerde) yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilir. Bu yaklaşık maliyet ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur

C. Varsa Sarf Malzemeleri İçin Malzeme Listesi: Alınacak sarf malzemeleri, liste halinde bir A4 kâğıdına yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.

D. Teklif alınan 3 firmaya ait teklif belgeleri: 3 ayrı firmadan alınmış teklif kağıdı da hazırlanan belgelere eklenmelidir. Proforma faturaların yabancı para cinsi olması durumunda "Fatura tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılacaktır" ibaresi olmalıdır.

NOT:

  • Birbirinin devamı olup tek sayfaya sığmayan belgelerde ara sayfaların  da imzalanmış olması gerekmektedir.
  • İhale Onay Belgesi proje yürütücüsü olan Doç.Dr.Lale Tükenmez Ergene tarafından imzalanarak  dğer belgeler ile birlikte BAP Birimine teslim edilecektir.

 

  Belgeler   

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
Talep Yazısı
Doğrudan Temin için İhale Onay Belgesi