Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 25
İTÜ-AYP  › Harcama  › Doğrudan Temin İçin Gerekli Evraklar  › 2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)
2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)
 • Fatura (Tekliflerin Yabancı Para Birimi olması durumunda fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz alış kuru kullanılmalıdır.)

 • Firmaya ait (en fazla 15 gün öncesine ait) "Vergi Borcu Sorgu Yazısı"

 • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı (Teslim alma tarihi irsaliye tarihinde olmalı ve Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı tarihi fatura tarihinden önce olmalıdır.)

 • NOT:

  1. Faturaların "İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377" adına kesilmesi gerekmektedir.

   

  2. Firmalara ödemenin zamanında yapılabilmesi için Faturada Banka ve Şube adı ile birlikte IBAN numaralarının  da olması gerekmektedir.  ÖNEMLİ NOT:

  26.11.2016 tarihli, 29900 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik gereği Hizmet alımı dışındaki tüm alımlarda fakülte/enstitü ayniyat saymanından taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekmektedir.


  Muayene ve Kabul Komisyonu tutanağında yer alan teslim alınış tarihi ve tutanak tarihi aynı ve faturadan önceki bir tarih olmalıdır. Mevzuat gereği teslim alınmayan ve muayenesi yapılmayan mal/mallar için fatura alınamaz.

   

    Belgeler   

  Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı