Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 23
DÖKÜMANLAR  › İSTKA PROJELERİ  › Doğrudan Temin İçin Gerekli Belgeler  › 2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)
2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)

 • Makina Teçhizat Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ek olarak fatura aslı ve Proje Yürütücüsünün bağlı olduğu fakülte/enstitü ayniyat memuruna düzenletilen Taşınır İşlem Fişi BAP Birimine getirilir.
 • Sarf Malzemesi Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ek olarak fatura aslı BAP Birimine getirilir.
 • Hizmet Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ek olarak fatura aslı BAP Birimine getirilir. Ayrıca 01.05.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 117 nolu KDV Genel Tebliği'ne göre kamu kurumlarına kesilen tüm hizmet faturalarında KDV Tevkifatı uygulaması zorunludur. Bu durumu hizmet aldığınız firmaya fatura kesme aşamasında hatırlatınız. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye "DÖKÜMANLAR" kısmından "KDV TEVKİFATI" başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • MUAYENE RAPORU: Muayene raporu tarihi fatura tarihinden önce olmalıdır.
 • ÖNEMLİ NOT: Tüm alımlarda faturanın fakülte/enstitü ayniyat saymanına gösterilmesi ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek olmayanlar için faturanın arkasının ilgili ayniyat saymanına onaylatılması zorunludur. 
 • Ayrıca tüm mal ve hizmet alımlarında ödeme yapılacak firmanın İnternet Vergi Dairesi sisteminden alacağı en fazla 10 gün öncesine ait "Vergi Borcu" durumunu gösterir belge diğer belgelerle birlikte BAP birimine getirilecektir.

  Firmalar tarafından düzenlenecek faturanın ünvan kısmına "İTÜ REKTÖRLÜĞÜ .........NO'LU İSTKA PROJESİ" yazdırılacaktır. Adres kısmına "Ayazağa Yerleşkesi Maslak-İstanbul" yazılabilir. Ayrıca faturada vergi dairesi kısmına "SARIYER VERGİ DAİRESİ" ve vergi numarası kısmına da "481 054 9377" yazılmalıdır.    

  Muhasebe İşlem Fişi BAP Birimi tarafından düzenlenecektir.

   

    Belgeler   

  Muayene Raporu - Cihazlar ve Malzemeler için
  Muayene Raporu - Hizmet Alımı için