Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 407
DÖKÜMANLAR  › AB PROJELERİ  › Doğrudan Temin Süreci
Doğrudan Temin Süreci
Yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge, ücret bordrosu gibi belgelerin bağlanması esas olup, bunun dışında 31/12/2005 tarih ve 26040 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır.