Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 430
DÖKÜMANLAR  › İSTKA PROJELERİ  › Avans İçin Gerekli Belgeler  › Avans alınabilmesi için gerekli belgeler
Avans alınabilmesi için gerekli belgeler

Avans ödemesi için Avans Onay Belgesi, Avans Talep Yazısı ve Muhasebe İşlem Fişi belgelerinden 2'şer adet gerekmektedir. Muhasebe işlem fişi HYS (Harcama Yönetim Sistemi) üzerinden BAP Birimi tarafından düzenlenerek Proje Yürütücüsüne E-posta ile iletilecektir. Muhasebe İşlem Fişi düzenlenmesi için Proje Yürütücüsünün T.C. Kimlik Numarasını (Mutemet tayin edilen durumlarda Mutemedin T.C. Kimlik Numarası) belirterek dagca@itu.edu.tr adresine talep ettiği avans miktarını bildirmesi gerekmektedir.

İSTKA tarafından belirlenen avans limiti 1.000,-TL dir. Mutemet Öğrenci olamaz. Bir Proje için birden fazla avans mutemeti tayin edilebileceği gibi bir mutemet birden fazla projeden avans alabilir. Açılan avansların hesaba yattığı tarihten itibaren 1 ay içinde kapatılması zorunludur. 1 ay içinde kapatılmayan avans tutarları için ilgili kanunlara göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından gecikme faizi hesaplanacak ve avans alan kişiden tahsil edecektir.

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOT: Gerçekleştirme Görevlisi olarak öncelikle projedeki araştırmacılardan (İTÜ mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi imza atacaktır. Yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecek ve birimimize yazı ile bildirilecektir. 

 

  Belgeler   

Avans Talep Yazısı
Avans Onay Belgesi