Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 28
Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuruları  › BAP PROJE DESTEKLERİ HAKKINDA
BAP PROJE DESTEKLERİ HAKKINDA

Birimimiz tarafından sağlanan destekler, uygulama esasları ve Birimimiz tarafından yürütülen süreçlerin tümüyle yeniden yapılandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yapılmıştır.

Bu çerçevede, Birimimiz bünyesinde yürütülen akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak; araştırmacılarımızın belirlenen takvime uygun olarak başvuru yapabilecekleri ve devam eden projeleri kapsamında tüm işlemlerini herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir süreç yönetim sistemi oluşturulması yönündeki çalışmalar tamamlanmıştır.

Yeni proje başvuruları,  http://bapsis.itu.edu.tr/ adresinde kullanıma sunulan Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) üzerinden alınmaya başlanmıştır.

BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesi ve Esasları ile araştırmacılar için yardımcı bilgiler BAPSİS Sistemi içerisinde bulunan Yardımcı Bilgiler menüsü altında yer almaktadır. 

Araştırmacılarımızın yayımlanan bilgilendirme dokümanlarını incelemeleri ve proje başvurusu yapabilmeleri için zorunlu olan AVESİS sistemindeki (http://avesis.itu.edu.tr/) kişisel bilgilerini ivedilikle güncellemeleri önemle rica olunur.

Başvuru Tarihleri: 2018 Yılı Proje Başvuru Tarihleri Belirlenmiştir.

2018 Yılı Proje Başvuru Dönemleri BAP Komisyonun 05.01.2018 günlü, 283. toplantısında, Şubat, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi                 


 

  Belgeler   

Proje Başvuru Rehberi
Destek Programları Özet Tablosu
Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) Bilgilerinin Güncellenmesi
Yaklaşık Maliyet ve Proforma Fatura
Etik Kurul Onay Belgesi
Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Örnek Teknik Şartnameler
Projelerin Değerlendirilme Süreci
Projelerin Red/İade Edilmesinde En Çok Karşılaşılan Hususlar
Harcama veya Satınalma Talep Formu/Dilekçesi
Harcama İşlemleri ile İlgili İlkeler
Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ile İlgili Hususlar
Arazi Çalışmalar Kapsamında Araç Kiralama ile İlgili Hususlar
Proje Destek Talebi Kabul Edilen Araştırmacıların Birime Teslim Etmesi Gereken Belgeler