Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 58
KURUMSAL
KURUMSAL
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 26.10.2017 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, İstanbul Teknik  Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.

 

  İlgili Sayfalar  

Özgörev
Özgörüş