Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 24
DÖKÜMANLAR  › BAP PROJELERİ  › AVANS İÇİN GEREKLİ BELGELER  › Avans Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler
Avans Alınabilmesi İçin Gerekli Belgeler

Avans alınabilmesi için aşağıdaki belgelerden ikişer nüsha hazırlanması gerekmektedir.

1. Talep Yazısı: Proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır. Ar-Ge Projelerinde Fakülte Dekanının onayı gerekmektedir.

2. Onay Belgesi

3. Mutemet Yazısı: Görevlendirilen mutemede ait Banka ve şube adı ile birlikte mutlaka IBAN Numarası Olmalıdır

4. Makina-teçhizat alımları için teknik şartname(marka ve model belirtmeden)

   Sarf malzemesi için malzeme listesi

   Hizmet alımları için hizmet gerekçesi 

 

 

  Belgeler   

Mutemet Yazısı
Ar-Ge Projeleri Avans Talep Yazısı
Doktora ve Yüksek Lisans Projeleri Avans Talep Yazısı
Teknik Şartname Örneği
Avans Onay Belgesi