Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 20
DÖKÜMANLAR  › BAP PROJELERİ  › AVANS İÇİN GEREKLİ BELGELER  › Avansın Mahsubu(Kapatılması) için Gerekli Belgeler
Avansın Mahsubu(Kapatılması) için Gerekli Belgeler
  • Fatura            

Faturaların "İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377" adına kesilmesi gerekmektedir.

  • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı 

            Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağında yer alan belge tarihi fatura tarihi ile aynı olmalıdır. 

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağında istenilen onay tarihi ve onay sayısı BAP Biriminden öğrenilebilir.

  • Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı


            Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı KDV Hariç olarak düzenlenmelidir.

            Piyasa fiyat araştırma tutanağına alım yapılan firmanın yanında farklı firmalardan alınan 2 adet yazılı fiyat teklifi eklenmelidir.

  • Taşınır İşlem Fişi

            Makine Techizat satın almalarında düzenlenmesi gereken belgedir.

            Mal ve Malzeme alımları faturaları Fakülte Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine götürülüp onay alınacaktır.

  • Hakediş Raporu

           Hizmet alımlarında düzenlenmesi gereken belgedir.

Firma tarafından kaşelenerek imzalalanması gerekemektedir.


           
1.000 TL ve üzeri Hizmet alımlarında 117 No.lu KDV genel Tebliği uyarınca KDV tevkifatı yapılması zorunludur.   

  • İade Dekontu

            Tamamı harcanmayan avanslarda kalan miktar, açıklama kısmına "mutemet adı" ve "avans iadesi" notu düşülerek
   
            İ.T.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 

            Vakıflar Bankası - Maslak Şubesi

            IBAN: TR39 0001 5001 5800 7296 1555 22    hesabına iade edilmelidir. 

  Belgeler   

Hakediş Raporu
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı.
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Hizmet alımları
Muayene ve kabul Komisyonu Tutanağı-Mal alımları