Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 9
DÖKÜMANLAR  › TÜBİTAK PROJELERİ  › DOĞRUDAN TEMİN  › 2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)
2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)
 • Fatura: Faturalar proje numarası belirtilerek kurum adına düzenlenir ("İTÜ REKTÖRLÜĞÜ .........NO'LU TÜBİTAK PROJESİ Ayazağa Yerleşkesi, Sarıyer/İSTANBUL")  Ayrıca faturada vergi dairesi kısmına "SARIYER VERGİ DAİRESİ" ve vergi numarası kısmına da "481 054 9377" yazılmalıdır. Fatura ve benzeri belgeler yürütücü ve/veya varsa araştırmacı ve/veya satın alma işlemini yürüten görevli tarafından "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek imzalanır.


 • Makina Teçhizat Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ek olarak fatura aslı ve Proje Yürütücüsünün bağlı olduğu fakülte/enstitü ayniyat memuruna düzenletilen Taşınır İşlem Fişi BAP Birimine getirilir.

 • Sarf Malzemesi Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ek olarak fatura aslı BAP Birimine getirilir.

 • Hizmet Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ek olarak fatura aslı BAP Birimine getirilir. Ayrıca 01.05.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 117 nolu KDV Genel Tebliği'ne göre kamu kurumlarına kesilen tüm hizmet faturalarında KDV Tevkifatı uygulaması zorunludur. Bu durumu hizmet aldığınız firmaya fatura kesme aşamasında hatırlatınız. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye "DÖKÜMANLAR" kısmından "KDV TEVKİFATI" başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunlarla birlikte hizmet alımlarında, hakediş raporu dolduruması gerekmektedir. Hakediş raporuna firma kaşe ve imzası, Onaylayan kişi  olarak proje yürütücüsü imzası ve üyeler olarak da öncelik piyasa fiyat araştırmacıları olmakla birlikte zaruri durumlarda projede görevli veya alınan hizmette uzman kadrolu kişilerde imzalamalıdır.

 • MUAYENE RAPORU: Muayene raporu tarihi fatura tarihi ile (veya varsa sevk irsayilesi tarihi ile) aynı olmalıdır.
 •  
 • ÖNEMLİ NOT: Tüm alımlarda faturanın fakülte/enstitü ayniyat saymanına gösterilmesi ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek olmayanlar için faturanın arkasının ilgili ayniyat saymanına onaylatılması zorunludur. 
 • Ayrıca tüm mal ve hizmet alımlarında ödeme yapılacak firmanın İnternet Vergi Dairesi sisteminden alacağı en fazla 10 gün öncesine ait "Vergi Borcu" durumunu gösterir belge diğer belgelerle birlikte BAP birimine getirilecektir.

  Muhasebe İşlem Fişi BAP Birimi tarafından düzenlenecektir.

   

    Belgeler   

  Muayene Raporu - Hizmet Alımları İçin
  Muayene Raporu - Mal/Malzeme Alımları
  Hizmet İşleri için Hakediş Formu