Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 11
DÖKÜMANLAR  › TÜBİTAK PROJELERİ  › AVANS  › Avans Mahsubu (kapatılması) İçin Gerekli Belgeler
Avans Mahsubu (kapatılması) İçin Gerekli Belgeler
Avans mahsubu için Mahsup Kesin Hesap Formu, Fatura Asılları, her fatura için ayrı ayrı Muayene Raporu, Makine-Teçhizat alımlarında Taşınır İşlem Fişi ve İade Dekontu gerekmektedir. 

Yolluk avanslarında, Yolluk Bildirim Formu, Görevlendirme Belgesi ve Kanıtlayıcı Belgelerin (Bilet, Katılım Fatura/Makbuzu,Mahsup Hesap Formuna eklenmesi gerekmektedir.
  • Mahsup Kesin Hesap Formu
    Tüm harcamalar için tek Mahsup/Kesin Hesap Formu düzenlenir.
  • Fatura

Faturalar proje numarası belirtilerek kurum adına düzenlenir ("İSSTANBUL TEKİNİK ÜNİVERSİTESİ ......... NO'LU TÜBİTAK PROJESİ Ayazağa Yerleşkesi, Sarıyer/İSTANBUL")  
Ayrıca faturada vergi dairesi kısmına 
"SARIYER VERGİ DAİRESİ" ve vergi numarası kısmına da "481 054 9377" yazılmalıdır. 

NOT: Kasa fişleri avans mahsubunda kullanılamaz. Mutlaka üzerinde proje numarası olan fatura alınması gereklidir.

  • Muayene Raporu

Her türlü makine-Teçhizat, Sarf Malzeme ve Hizmet alımlarında her fatura için ayrı ayrı olarak düzenlenir. Muayene raporu üzerinden yer alan onay tarih ve sayısı BAP Biriminden öğrenilebilir. Belge tarihi fatura tarihi ile aynı olmalıdır.

  • Hakediş Raporu

  • Taşınır İşlem Fişi
Makine Teçhizat alımlarında; Fatura, Muayene Raporu ve Avans Onay Belgesi ile fakültenin Taşınır Kontrol Kayıt Yetkilisine başvurarak alınır. NOT: Tüm alımlarda faturanın fakülte/enstitü ayniyat saymanına gösterilmesi ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek olmayanlar için faturanın arkasının ilgili ayniyat saymanına onaylatılması zorunludur.
  • İade Dekontu
Proje hesabına EFT, Havale veya Banka Şubesinden yapılabilir. Proje IBAN numarasına PTS sistemi üzerinden erişilebilir.
 

  Belgeler   

Mahsup/Kesin Hesap Formu
Muayene Raporu - Hizmet Alımları İçin
Muayene Raporu - Mal Alımları İçin
Hakediş Raporu