Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 427
DÖKÜMANLAR  › TÜBİTAK PROJELERİ  › ÖDÜL VE İKRAMİYE
ÖDÜL VE İKRAMİYE

Ödül ve ikramiye ödemesi için TÜBİTAK tarafından Proje yürütücüsüne gönderilen rapor kabul yazısı ve ekinde yer alan ödemeler tablosu belgeleri BAP Birimine yollanır. Bu belgelere istinaden gerekli ödemeleri belgeleri BAP birimi tarafından hazırlanır.

Gelir Vergisi Kanununun 103.maddesi ve ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre 2014 takvim yılı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdaki oranlar dikkate alınır:

11.000 TL'ye kadar..................................................................................%15

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası...............................%20

97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası.............................%27

97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL, fazlası.......%35