Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 17
DÖKÜMANLAR  › KALKINMA BAKANLIĞI PROJELERİ  › Doğrudan Temin  › 2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)
2. Aşama (Ödeme İçin Gerekli Belgeler)
 • Makine Teçhizat Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ek olarak fatura ve Proje Yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteden alınan Taşınır İşlem Fişi BAP Birimine getirilir.
 • Sarf Malzemesi Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ek olarak fatura BAP Birimine getirilir.
 • Hizmet Alımları : Aşağıdaki muayene raporu ve hizmet hak ediş formuna ek olarak fatura BAP Birimine getirilir.
 • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağında Belge tarihi fatura tarihi olmalıdır. Ve Onay Tarih ve Sayısı 7519 no.lu telefondan öğrenilebilir veya boş bırakılabilir.

 • ÖNEMLİ NOT:

  26.11.2016 tarihli, 29900 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik gereği Hizmet alımı dışındaki tüm alımlarda fakülte/enstitü ayniyat saymanından taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekmektedir.


  Faturaların İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377 adına kesilmesi gerekmektedir.
   

    Belgeler   

  Hakediş Formu
  Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Hizmet alımları
  Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Mal ve Malzeme Alımları