Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 19
DÖKÜMANLAR  › KALKINMA BAKANLIĞI PROJELERİ  › Avans  › Avansın Mahsubu(Kapatılması) için Gerekli Belgeler
Avansın Mahsubu(Kapatılması) için Gerekli Belgeler
  • Makina Teçhizat Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ve piyasa fiyat araştırma tutanağına ek olarak varsa iade dekontu, fatura ve Proje Yürütücüsünün bağlı olduğu fakülteden alınan Taşınır İşlem Fişi BAP Birimine getirilir.
  • Sarf Malzemesi Alımları : Aşağıdaki muayene raporuna ve piyasa fiyat araştırma tutanağına ek olarak varsa iade dekontu ve fatura BAP Birimine getirilir.
  • Hizmet Alımları : Aşağıdaki muayene raporu ve piyasa fiyat araştırma tutanağına ek olarak fatura ve varsa iade dekontu BAP Birimine getirilir.
  • Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağında Belge tarihi fatura tarihi olmalıdır. Ve Onay Tarih ve Sayısı 7519 no.lu telefondan öğrenilebilir veya boş bırakılabilir.

          NOT: Fatuların toplam tutarı alınan avans tutarından fazla olmamalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Tüm alımlarda faturanın fakülte/enstitü ayniyat saymanına gösterilmesi ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek olmayanlar için faturanın arkasının ilgili ayniyat saymanına imzalatılması zorunludur.
 

  Belgeler   

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Hizmet alımları
Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı - Mal ve Malzeme Alımları