Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 54
DÖKÜMANLAR  › YOLLUKLAR
YOLLUKLAR
  • BAP tarafından desteklenen projelerin seyahat bütçelerinin kullanılabilmesi için 2547 sayılı kanunun 39. maddesi gereği, bağlı bulunan bölüme başvurularak  görevlendirme alınması zorunludur.
  • Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük görevlendirmesi çıktıktan sonra 6245 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak harcamalar gerçekleştirilebilir.
  • Harcamalar avans yoluyla veya nakit olarak yapılabilir. 
Uçak ile Yapılan Yolculuklarda Alınacak Elektronik Biletler:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462) gereğince, yerli hava yolu firmalarının kendi sistemleri alınan biletler ile ilgili fatura yerine geçen mali e-biletler firmaların sistemlerinden alınabilir.

Acentalar aracılığı ile alınan biletlerin mutlaka faturalarının ilgili acentadan alınması gerekmektedir. 


Hava yolu internet sitesi veya e-posta üzerinden alınacak olan bilgilendirme belgeleri harcama evrakı oalrak kullanılamayacaktır.

 

  Belgeler   

6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Yolluk ve Konaklama Hesaplamalarına İlişkin Yönetmelik
Yurt Dışı ve Yurt İçi Gündelik Tutarları

  İlgili Sayfalar  

NAKİTLERDE
AVANSLARDA