Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 420
DÖKÜMANLAR  › YOLLUKLAR  › NAKİTLERDE
NAKİTLERDE

Ön ödeme alınmayan seyahat gerçekleştirildikten sonra en geç 1 Ay içinde bildirim yapılması zorunludur.

Ödeme için; 
  • Fakülte Yönetim Kararı
  • Rektörlük Görevlendirme Yazısı
  • Pasaport fotokopisi (Çıkış-Giriş ve Kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa)
  • Harcama belgeleri (katılım belgesi/makbuzu, uçak bileti/faturası, otel faturası, taksi, tren, otobüs vs. fişleri) 
eklenerek yolluk bildirim formu ve onay belgelerinden ikişer adet düzenlenerek BAP Birimine ulaştırılması gerekmektedir.

Yolluk Bildirim Formu düzenlenirken hesaplamalar, bildirimin yapıldığı tarihteki TCMB döviz satış kurundan yapılmalıdır.
 

  Belgeler   

Yolluk Bildirim ve Onay Belgesi
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar ve H Cetveli