Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 418
DÖKÜMANLAR  › SAN-TEZ PROJELERİ  › AVANS
AVANS

. En az 1.100,00 TL, en fazla 11.000,00 TL tutarında avans alınabilir.

. Alınan avans alış tarihinde itibaren bir ay içinde kapatılmak zorundadır.

. Süresi içinde kapatılmayan avanslara geciken her ay için % 2 gecikme cezası uygulanır.

. Aynı kişi bir projede  açık olan avansını kapatmadan yeni bir avans alamaz. Farklı bir projeden alacaksa da açık avanslarının toplamı 11.000,00 (Onbir bin) TL yi geçemez.

 

  İlgili Sayfalar  

AVANS ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
AVANS MAHSUBU (KAPATILMASI) İÇİN GEREKLİ BELGELER