Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 12
DÖKÜMANLAR  › SAN-TEZ PROJELERİ  › AVANS  › AVANS MAHSUBU (KAPATILMASI) İÇİN GEREKLİ BELGELER
AVANS MAHSUBU (KAPATILMASI) İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Fatura (Faturaların "İTÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sarıyer Vergi Dairesi 481 054 9377" adına kesilmesi gerekmektedir.)
 • Avans Mahsup Fişi
 • Muayene Raporu
 • Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
 • Makine Teçhizat alımı varsa bağlı olunan fakültenin Ayniyat Saymanından alınacak olan "Taşınır İşlem Fişi"
 • Hizmet alımı varsa firmaya kaşeletilecek olan "Hakediş Raporu"
 • Avansın tamamı harcanmadıysa, harcanmayan kısma ait İade dekontu
 •  

    Belgeler   

  PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI
  HAKEDİŞ RAPORU
  AVANS MAHSUP KESİN HESAP FORMU
  Muayene Raporu - Mal Alımları İçin
  Muayene Raporu - Hizmet Alımları İçin