BAŞLANGIÇ SEVİYESİ PROJE TÜRLERİ

1-) Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABP)

Proje Tanımı: 
Üniversitemizde son bir yıl içerisinde Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör olarak ilk defa atanmış bulunan öğretim üyelerinin araştırmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir.

Proje Bütçesi: 100.000 TL'dir.
Kongre Desteği: Toplam en fazla 40.000 TL Avrupa ve Yakın Kıta: 30.000 TL ABD ve Uzak Kıta: 40.000 TL'dir.
Ara Rapor Şartı: 6 ayda bir ara rapor yüklenmelidir.
Burs Desteği: Burs desteği yoktur.
Proje Süresi: En fazla 24 aydır.
Proje Çıktı Şartları:  1-)Sonuç Raporu,  2-) Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 24 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 veya Q2 dergilerde bir adet araştırma makalesi yayınlanması gerekir.

2-) Hızlı Destek Projesi (HIZDEP)

Proje Tanımı: 
İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütecekleri acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleridir.
Kongre Desteği: Toplam en fazla 40.000 TL Avrupa ve Yakın Kıta: 30.000 TL ABD ve Uzak Kıta: 40.000 TL'dir.
Ara Rapor Şartı: Yoktur.
Burs Desteği: Burs desteği yoktur.
Proje Süresi: En fazla 6 aydır.
Proje Çıktı Şartları:  1-)Sonuç Raporu,  2-) HIZDEP projesinin kapatılmasını takiben en geç 6 ay içerisinde, projenin başvurulduğu veya kapatıldığı yılda yayınlanmış olmak üzere, proje yürütücüsünün çalışma alanlarından herhangi birisi kapsamında, Scopus indeksinde yer alan bir adet araştırma makalesinin, İstanbul Teknik Üniversitesi adresli olarak, Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekmektedir.

3-) Performansa Dayalı Araştırma Projesi (PEDAP)

Proje Tanımı:  Öğretim üyelerimizin son beş yıllık akademik performansları dikkate alınarak hesaplanacak bir performans puanı üzerinden öğretim üyelerimize verilecek performans desteği projesidir.
Kongre Desteği: Toplam en fazla 30.000 TL'dir.
Ara Rapor Şartı: Yoktur.
Burs Desteği: Burs desteği yoktur.
Proje Süresi: En fazla 12 aydır.
Proje Çıktı Şartları:  1-)Sonuç Raporu