GENEL ARAŞTIRMA PROJELERİ


1-) Genel Araştırma Projesi (GAP) 

Proje Tanımı: Öğretim üyeleri ile doktora eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel araştırma ve

geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.
Proje Bütçesi: 150.000 TL'dir.
Kongre Desteği: Toplam en fazla 60.000 TL Avrupa ve Yakın Kıta: 30.000 TL ABD ve Uzak Kıta: 40.000 TL'dir.
Ara Rapor Şartı: 6 ayda bir ara rapor yüklenmelidir.
Burs Desteği: Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi için toplamda en fazla 40.000 TL'dir.
Proje Süresi: En fazla 24 aydır.
Proje Çıktı Şartları:  1-)Sonuç Raporu,  2-) Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 24 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergilerde bir adet araştırma makalesi yayınlanması gerekir.

2-) Eşik Üstü Destek Araştırma Projesi (EÜDEP)

Proje Tanımı: TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere, 500.000 TL ve üstü bütçe ile başvuru yapmış fakat orta ve üzeri puan almasına rağmen kabul edilmeyen projelerin başvuru sahiplerinin önerebileceği projelerdir

Proje Bütçesi: 150.000 TL'dir.
Kongre Desteği: Toplam en fazla 60.000 TL Avrupa ve Yakın Kıta: 30.000 TL ABD ve Uzak Kıta: 40.000 TL'dir.
Ara Rapor Şartı: 6 ayda bir ara rapor yüklenmelidir.
Burs Desteği: Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi için toplamda en fazla 40.000 TL'dir.
Proje Süresi: En fazla 24 aydır.
Proje Çıktı Şartları:  1-)Sonuç Raporu,  2-) Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 24 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergilerde bir adet araştırma makalesi yayınlanması gerekir.

3-) Özel Çağrılı Genel Araştırma Projesi (GAP) 

Proje Tanımı:  

Öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bu projeler ülke gündemindeki önemli konulara göre acil veya özel bir çağrı olarak açılmaktadır.
Proje Bütçesi: 150.000 TL'dir.
Kongre Desteği: Toplam en fazla 60.000 TL Avrupa ve Yakın Kıta: 30.000 TL ABD ve Uzak Kıta: 40.000 TL'dir.
Ara Rapor Şartı: 6 ayda bir ara rapor yüklenmelidir.
Burs Desteği: Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi için toplamda en fazla 40.000 TL'dir.
Proje Süresi: En fazla 24 aydır.
Proje Çıktı Şartları:  1-)Sonuç Raporu,  2-) Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 24 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergilerde bir adet araştırma makalesi yayınlanması gerekir.