LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ

1-) 
Yüksek Lisans Tez Projesi (YLT)

Proje Tanımı: 
Yüksek Lisans tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.

Proje Bütçesi: 30.000 TL'dir.
Kongre Desteği:  Araştırma ve Öğretim Görevlileri için vardır. Avrupa ve Yakın Kıta: 25.000 TL ,ABD ve Uzak Kıta: 30.000 TL'dir.
Ara Rapor Şartı: Ara Rapor Şartı bulunmamaktadır.
Burs Desteği: Burs desteği yoktur.
Proje Süresi: Başvuru sırasında 36 aya kadar proje süresi belirlenebilir. Ancak öğrenci mezun olana kadar proje süresi uzatılabilir.
Proje Çıktı Şartları: 1-) Mezun Olduğuna Dair Belge, 2-) Yüksek Lisans Tezi

2-) Yüksek Lisans Tez Projesi Burslu (YLTB)

Proje Tanımı: Yüksek Lisans tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
Proje Bütçesi: 55.000 TL (30.000 TL + 25.000 TL Burs)
Kongre Desteği:  Yok
Ara Rapor Şartı: Ara Rapor Şartı bulunmamaktadır.
Burs Desteği: 25.000 TL burs bütçesi bulunmaktadır.
Proje Süresi: Başvuru sırasında 36 aya kadar proje süresi belirlenebilir. Ancak öğrenci mezun olana kadar proje süresi uzatılabilir.
Proje Çıktı Şartları: 1-) Mezun Olduğuna Dair Belge, 2-) Yüksek Lisans Tezi, 3-) Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan, Q1 veya Q2 dergide olmak üzere bir adet araştırma makalesi

3-) Doktora Tez Projesi (DTP)

Proje Tanımı: Proje Tanımı: Doktora tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
Proje Bütçesi: 65.000 TL'dir.
Kongre Desteği:  Araştırma ve Öğretim Görevlileri için vardır. Avrupa ve Yakın Kıta: 25.000 TL ,ABD ve Uzak Kıta: 30.000 TL'dir.
Ara Rapor Şartı: Tez İlerleme Raporları Ara Rapor olarak 6 aylık periyodlarla yüklenmelidir.
Burs Desteği: Burs desteği yoktur.
Proje Süresi: Başvuru sırasında 36 aya kadar proje süresi belirlenebilir. Ancak öğrenci mezun olana kadar proje süresi uzatılabilir.
Proje Çıktı Şartları: 1-) Mezun Olduğuna Dair Belge, 2-) Doktora Tezi

4-) Doktora Tez Projesi Burslu (DTPB)

Proje Tanımı: Proje Tanımı: Doktora tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
Proje Bütçesi: 115.000 TL'dir.(65.000 TL+ 50.000 TL Burs Bütçesi)
Kongre Desteği: Yoktur.
Ara Rapor Şartı: Tez İlerleme Raporları Ara Rapor olarak 6 aylık periyodlarla yüklenmelidir.
Burs Desteği: 50.000 TL burs bütçesi bulunmaktadır.
Proje Süresi: Başvuru sırasında 36 aya kadar proje süresi belirlenebilir. Ancak öğrenci mezun olana kadar proje süresi uzatılabilir.
Proje Çıktı Şartları: 1-) Mezun Olduğuna Dair Belge, 2-) Doktora Tezi 3-) Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

5-) Doktora Tez Projesi Kongre Destekli (DTPK)

Proje Tanımı: Proje Tanımı: 
Doktora tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde Arş. Gör.  ve Öğretim Gör. kadrosunda bulunan öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
Proje Bütçesi: 95.000 TL'dir.(65.000 TL+ 30.000 TL Ek Kongre Desteği)
Kongre Desteği: Araştırma ve Öğretim Görevlileri için Avrupa ve Yakın Kıta: 25.000 TL ABD ve Uzak Kıta: 30.000 TL 'dir. (2 sefer kullanılabilir)
Ara Rapor Şartı: Tez İlerleme Raporları Ara Rapor olarak 6 aylık periyodlarla yüklenmelidir.
Burs Desteği: Yoktur.
Proje Süresi: Başvuru sırasında 36 aya kadar proje süresi belirlenebilir. Ancak öğrenci mezun olana kadar proje süresi uzatılabilir.
Proje Çıktı Şartları: 1-) Mezun Olduğuna Dair Belge, 2-) Doktora Tezi 3-) Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.


LİSANS ÖĞRENCİSİ KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

1-) Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP)

Proje Tanımı: Proje Tanımı: Üniversitemiz Proje Takımlarında görev yapan lisans öğrencilerinin Üniversitemizi uluslararası etkinliklerde temsil etmesine destek olması amaçlanan araştırma projeleridir.
Proje Bütçesi: 70.000 TL'dir.
Kongre Desteği: Yok
Ara Rapor Şartı: 6 ayda bir ara rapor yüklenmesi beklenmektedir.
Burs Desteği: Yoktur.
Proje Süresi: En fazla 12 aydır.
Proje Çıktı Şartları: 1-)  Sonuç Raporu 2-) Üniversitemizi Uluslararası Bir Yarışmada Temsil Ettiğine Dair Belge