Proje Türü

 

Başvuru Koşulları

 

Bütçe

 

Kongre Katılım Desteği

 

Ara Rapor

 

Burs Desteği

 

Proje Süresi

 

Proje Çıktı ve Yayın Şartları

Araştırma Başlangıç Destek Projesi (ABP):

Üniversitemizde son bir yıl içinde ilk defa atanan öğretim üyelerinin başvurabildiği projelerdir.

 • Son bir yılda atanmış olmak.
 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.

 

 

140.000 TL

Toplam en fazla 50.000 TL

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 500.000 TL

 

 

6 ayda bir

 

 

Yok

 

 

24

 • Sonuç Raporu.
 • Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 24 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 veya Q2 dergilerde bir adet araştırma makalesi yayımlanması gerekir.

 

Disiplinler Arası Araştırma Projesi (DAP):

Farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin birlikte yürüteceği araştırma projeleridir.

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.
 • Proje ekibinin; biri yürütücü olmak üzere, farklı disiplinlerden en az üç bölüm veya anabilim dalından öğretim üyesinden oluşması.

 

 

550.000 TL

Toplam en fazla 120.000 TL

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

6 ayda bir

 

 • Öğrenci başına en fazla 90.000 TL
 • En fazla 2 bursiyer

 

 

 

36

 • Sonuç Raporu.
 • En az bir adet ürün/sanat eseri/tasarım elde edilmesi veya proje esnasında ya da sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere üç adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayımlanması gerekir.

 

Eşik Üstü Destek Projesi (EÜDEP):

TÜBİTAK başvurusu yapılmış fakat destek alamamış projelerin başvuru sahiplerinin önerebileceği araştırma projeleridir.

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.
 • TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere, 500.000 TL ve üstü bütçe ile başvuru yapmış ve orta ve üzeri puan almış olmak.

 

 

 

 

200.000 TL

Toplam en fazla 80.000 TL

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

 

 

6 ayda bir

 

 

 

 • Öğrenci başına en fazla 90.000 TL
 • En fazla 2 bursiyer

 

 

 

 

24

 • Sonuç Raporu.
 • Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 24 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergide bir adet araştırma makalesi yayımlanması gerekir.

 

Genel Araştırma Projesi (GAP):

Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destek amaçlı projelerdir.

 

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.

 

200.000 TL

Toplam en fazla 80.000 TL

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

6 ayda bir

 

 

 • Öğrenci başına en fazla 90.000 TL
 • En fazla 2 bursiyer

 

 

24

 • Sonuç Raporu.
 • Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 24 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergide bir adet araştırma makalesi yayımlanması gerekir.

Üniversite-Kamu-Sanayi- Özel Sektör İş Birliği Projeleri

(ÜKSÖS-A):

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların kamu ve/veya sanayi/özel sektör/kurum/kuruluşlarının katılımı ile birlikte hazırlayacakları araştırma projeleridir.

(Başvuru süreçleri TTO tarafından yürütülmektedir).

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.
 • 3-6 Teknoloji Hazırlık Seviyesine (THS) sahip sınai hak tescili veya olumlu araştırma raporu almış olmak.
 • En az BAP’tan talep edilen proje bütçesi kadar iş birliği yapılan kurum katkısını almış olmak.

 

 

 

 

 

1.000.000 TL

 

 

Toplam en fazla 180.000 TL

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

 

 

6 ayda bir

 

 

 • Öğrenci başına en fazla 140.000 TL
 • En fazla 2 bursiyer

 

 

 

36

 • Sonuç Raporu.
 • Projenin kapatılmasını takiben en geç iki yıl içerisinde; Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin yayımlanması gerekir.
 • Proje sonucunda elde edilen ürün ve/veya sınai hak en geç üç yıl içerisinde proje ortağı olan sanayi veya kamu kuruluşu tarafından uygulamaya başlanması gerekir.

Üniversite-Kamu-Sanayi- Özel Sektör İş Birliği Projesi

(ÜKSÖS-B):

Üniversitemiz mensubu araştırmacıların kamu ve/veya sanayi/özel sektör/kurum/kuruluşlarının katılımı ile birlikte hazırlayacakları araştırma projeleridir.

(Başvuru süreçleri TTO tarafından yürütülmektedir).

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.
 • 7-9 Teknoloji Hazırlık Seviyesine (THS) sahip sınai hak tescili almak.
 • Yüksek Teknoloji alanlarında araştırma yapmak.
 • En az BAP’tan talep edilen proje bütçesi kadar iş birliği yapılan kurum katkısı almış olmak.

 

 

 

 

 

1.200.000 TL

 

 

Toplam en fazla 180.000 TL

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

 

 

 

6 ayda bir

 

 

 

 • Öğrenci başına en fazla 140.000 TL
 • En fazla 2 bursiyer

 

 

 

 

36

 • Sonuç Raporu.
 • Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergide olmak üzere iki adet araştırma makalesinin yayımlanması gerekir.
 • Proje sonucunda elde edilen ürün ve/veya sınai hak en geç üç yıl içerisinde proje ortağı olan sanayi veya kamu kuruluşu tarafından uygulamaya başlanması gerekir.
 • Proje sonucunda elde edilen ürün ve/veya sınai hak için en geç üç yıl içerisinde proje ortakları tarafından lisans, alt lisans ve devir işlemlerinin başlanması gerekir.

Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP):

Proje takımlarına yönelik oluşturulmuş araştırma projeleridir.

 • Proje yürütücüsü takım danışmanı olmalıdır.
 • Proje ekibinde en az 3 lisans öğrencisi olmalıdır.
 • Proje ekibindeki öğrencilerin başvuru aşamasında not ortalamaları en az 2,00 olmalıdır.

 

 

 

100.000 TL

 

 

 

Yok

 

 

 

6 ayda bir

 

 

 

Yok

 

 

 

12

 • Sonuç Raporu.
 • Üniversitemizi uluslararası bir yarışmada temsil ettiğine dair belge.

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)

Yüksek Lisans Tez Projesi:

Yüksek Lisans tezlerini kapsayan ve tez danışmanı yürütücülüğünde yapılan araştırma projeleridir.

 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

 

 

50.000 TL

Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için var.

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 32.000.-TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 40.000 TL

 

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 • Öğrenci mezun olana kadar proje süresi devam edebilmektedir.
 • Sadece öğrencinin normal öğrenim süresi içerisinde harcama yapılabilmektedir.
 • Mezun Olduğuna Dair Belge.
 • Yüksek Lisans Tezi.

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)

Yüksek Lisans Tez Projesi (Burslu):

Yüksek Lisans tezlerini kapsayan ve tez danışmanı yürütücülüğünde yapılan araştırma projeleridir.

(Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri bu proje tipine başvuru yapamazlar).

 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

 

 

 

50.000 TL+ 50.000

TL Burs

 

 

 

Yok

 

 

 

 

Yok

 

 

 

 • En fazla 50.000 TL

 

 • Öğrenci mezun olana kadar proje süresi devam edebilmektedir.
 • Sadece öğrencinin normal öğrenim süresi içerisinde harcama yapılabilmektedir.
 • Mezun Olduğuna Dair Belge.
 • Yüksek Lisans Tezi.
 • Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 veya Q2 dergilerde olmak üzere bir adet araştırma makalesi yayımlanması gerekir.

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)

Doktora Tez Projesi:

Doktora tezlerini kapsayan ve tez danışmanı yürütücülüğünde yapılan araştırma projeleridir.

 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde doktora programına kayıtlı olmak.

 

 

 

110.000 TL

Araştırma ve Öğretim Görevlileri için var.

 • Avrupa ve Yakın Kıta:32.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 40.000 TL

6 ayda bir

 

Tez izleme komitesi raporları ara rapor olarak değerlendirilir.

 

 

 

Yok

 • Öğrenci mezun olana kadar proje süresi devam edebilmektedir.
 • Sadece öğrencinin normal öğrenim süresi içerisinde harcama yapılabilmektedir.
 • Mezun Olduğuna Dair Belge.
 • Doktora Tezi.

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP):

Doktora Tez Projesi (Burslu):

Doktora tezlerini kapsayan ve tez danışmanı yürütücülüğünde yapılan araştırma projeleridir.

(Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri bu proje tipine başvuru yapamazlar).

 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde doktora programına kayıtlı olmak.

 

 

110.000.TL

+

80.000 TL Burs

 

 

 

 

Yok

6 ayda bir

 

Tez izleme komitesi raporları ara rapor olarak değerlendirilir.

 

 

 

 • En fazla 80.000 TL

 

 • Öğrenci mezun olana kadar proje süresi devam edebilmektedir.
 • Sadece öğrencinin normal öğrenim süresi içerisinde harcama yapılabilmektedir.
 • Mezun Olduğuna Dair Belge.
 • Doktora Tezi.
 • Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere, iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)

Doktora Tez Projesi (İlave Kongre Destekli):

Doktora tezlerini kapsayan ve tez danışmanı yürütücülüğünde yapılan araştırma projeleridir.

 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde doktora programına kayıtlı olmak.

 

 

110.000 TL

+

80.000 TL (Ek Kongre Desteği)

Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için var, 2 kez kullanılabilir.

 • Avrupa ve Yakın Kıta:32.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 40.000 TL

6 ayda bir

 

Tez izleme komitesi raporları ara rapor olarak değerlendirilir.

 

 

 

Yok

 • Öğrenci mezun olana kadar proje süresi devam edebilmektedir.
 • Sadece öğrencinin normal öğrenim süresi içerisinde harcama yapılabilmektedir.
 • Mezun Olduğuna Dair Belge.
 • Doktora Tezi.
 • Proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere, iki adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayımlanması gerekir.

Uluslararası Araştırma İş Birliği

Projesi (UAİP):

Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından ilan edilen dünyanın önde gelen üniversitelerine mensup araştırmacılarla iş birliği ile yürütecek araştırma projeleridir.

 

İş birliği yapılacak üniversitenin;

 • Uluslararası derecelendirme listesine göre genel dünya sıralamasında ilk 200’de veya
 • Projenin konusunu kapsayan araştırma alanında ilk 100’de yer alması gerekir.
 • Desteklenecek proje bütçesinin en az %25’i kadar ilave bütçe ile projeye destek olması gerekir.

 

 

 

 

 

550.000 TL

 

 

Toplam en fazla 120.000 TL

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

 

 

 

6 ayda bir

 

 

 

 • Öğrenci başına en fazla 90.000 TL
 • En fazla 2 bursiyer

 

 

 

 

 

 

24

 • Sonuç Raporu.
 • Proje bitiş tarihinden itibaren Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az ikisi Q1 dergide olmak üzere üç adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.
 • İşbirliği yapılan kurumun da tüm makalelerde yer alması gerekir.

Hızlı Destek Projesi

(HIZDEP):

Öğretim üyelerimizin yürütecekleri acil ve kısa süreli araştırma ve geliştirme projeleridir.

 

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.

 

 

 

 

60.000 TL

 

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

 

6

 • Sonuç Raporu.
 • Projenin kapatılmasını takiben en geç 6 ay içerisinde, projenin başvurulduğu veya kapatıldığı yılda yayımlanmış olmak üzere, proje yürütücüsünün çalışma alanlarından herhangi birisi kapsamında, Scopus indeksinde yer alan bir adet araştırma makalesinin, Q1 veya Q2 dergilerde yayımlanması gerekmektedir.

Hızlı Destek Projesi

(HIZDEP40):

Öğretim üyelerimizin yürütecekleri acil ve kısa süreli araştırma ve geliştirme projeleridir.

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak.
 • Başvuru yapılan yıl içinde Akademik Performans Ödülü almış olmak.
 • Ödülü aldığı yıl itibariyle 40 yaş altında olmak.

 

 

 

100.000 TL

 

 

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

 

6

 • Sonuç Raporu.
 • Projenin kapatılmasını takiben en geç 6 ay içerisinde, projenin başvurulduğu veya kapatıldığı yılda yayımlanmış olmak üzere, proje yürütücüsünün çalışma alanlarından herhangi birisi kapsamında, Scopus indeksinde yer alan bir adet araştırma makalesinin, Q1 veya Q2 dergilerde yayımlanması gerekmektedir.

Hızlı Destek Projesi

(HIZDEP10):

Öğretim üyelerimizin yürütecekleri acil ve kısa süreli araştırma ve geliştirme projeleridir.

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak.
 • Başvuru yapılan yıl içinde Akademik Performans Ödülü almış olmak.
 • Ödülü aldığı yıldan bir önceki sene içerisinde SCOPUS indeksi kapsamında %10’luk dilimde 5 ve üzeri sayıda yayın yapmış olmak (her bir yayında yazar sayısı 10 ve altında olmalıdır).

 

 

 

150.000 TL

 

 

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

 

6

 • Sonuç Raporu.
 • Projenin kapatılmasını takiben en geç 6 ay içerisinde, projenin başvurulduğu veya kapatıldığı yılda yayımlanmış olmak üzere, proje yürütücüsünün çalışma alanlarından herhangi birisi kapsamında, Scopus indeksinde yer alan bir adet araştırma makalesinin, Q1 veya Q2 dergilerde yayımlanması gerekmektedir.

Hızlı Destek Projesi

(HIZDEP1):

Öğretim üyelerimizin yürütecekleri acil ve kısa süreli araştırma ve geliştirme projeleridir.

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak.
 • Başvuru yapılan yıl içinde Akademik Performans Ödülü almış olmak.
 • Ödülü aldığı yıldan bir önceki sene içerisinde SCOPUS indeksi kapsamında %1’lik dilimde yayın yapmış olmak (her bir yayında yazar sayısı 10 ve altında olmalıdır).

 

 

 

200.000 TL

 

 

 

 

Yok

 

 

 

Yok

 

 

 

6

 • Sonuç Raporu.
 • Projenin kapatılmasını takiben en geç 6 ay içerisinde, projenin başvurulduğu veya kapatıldığı yılda yayımlanmış olmak üzere, proje yürütücüsünün çalışma alanlarından herhangi birisi kapsamında, Scopus indeksinde yer alan bir adet araştırma makalesinin, Q1 veya Q2 dergilerde yayımlanması gerekmektedir.

Performansa Dayal Araştırma Projesi (PEDAP):

Öğretim üyelerimize verilecek performans desteği projesidir.

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.
 • Başvuru yapılan yıl içinde Akademik Performans Ödülü almış olmak.

 

 

50.000 TL

 

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

Var

 

 

Yok

 

12

 

 

 • Sonuç Raporu.

Yetkin Alan Araştırma Projesi (YAP):

Başvuru takvimi YÖK tarafından belirlenen ve üniversitemizin yetkin olduğu alanlarda desteklenen araştırma projeleridir

 

 

 • Öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olmak.

 

 

 

2.000.000 TL

 

Toplam en fazla 180.000 TL

 • Avrupa ve Yakın Kıta: 40.000 TL
 • ABD ve Uzak Kıta: 50.000 TL

 

 

 

6 Ayda bir

 

 

 • Öğrenci başına en fazla 140.000 TL
 • En fazla 2 bursiyer

 

 

36

 • Sonuç Raporu.
 • Projenin kapatılmasını takiben en geç 1 yıl içerisinde; Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az üçü Q1 dergide olmak üzere, altı adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayımlanması gerekir.

 

* Araştırmacılar aynı anda en fazla iki projede yürütücü olmak üzere en fazla üç projede görev alabilirler. YAP, PEDAP, EÜDEP, LÖKAP, HIZDEP ve Lisansüstü Tez Projeleri bu kapsamın dışındadır.

* Araştırmacılar eş zamanlı olarak aynı türde birden fazla proje yürütemezler. Özel çağrılı projeler, UAİP ve Lisansüstü Tez Projeleri bu kapsamın dışındadır.

* Bir araştırmacı aynı yıl içerisinde sadece bir HIZDEP projesinde yürütücü olabilir.

* Araştırmacılar; bölüm içerisindeki akademik performans değerlendirmesine göre toplamda en fazla altı adet Lisansüstü Tez Projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.