BİLİMSEL TOPLANTI DESTEĞİ

 2019 yılı içinde İTÜ desteği alınarak düzenlenecek bilimsel toplantılar için oluşturulan esaslar ve başvuru formları aşağıdadır. Başvurulan destek tutarları İleri Destek Başvurusu için 12000 TL'yi, Hızlı Destek Başvurusu için 3000 TL'yi geçemez.


Belgeler
2017 yılı Bilimsel Toplantı Destekleri
2018 yılı Bilimsel Toplantı Destekleri
2019 yılı Bilimsel Toplantı Destekleri
Bilimsel Toplantı Destek Esasları
Bilimsel Toplanti Destegi Oneri Formu