Çeşitli Ödemeler

Ticari işletme/vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden yapılan hizmet alımlarında Çeşitli Ödemler Bordrosu kullanılır.Aşağıda yer alan 3belgeden ikişer asıl ve hizmet alımı yapılan kişinin kimlik fotokopisi birimimize getirilmelidir.
2014 yılı için 11.000 TL'ye kadar %15 Gelir vergisi kesintisi yapılır.

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOT:  Gerçekleştirme Görevlisi olarak öncelikle projedeki araştırmacılardan (İTÜ mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi imza atacaktır. Yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecek ve birimimize yazı ile bildirilecektir.

 

Belgeler

 
Onay Belgesi
Çeşitli Ödemeler Bordrosu
Muhasebe İşlem Fişi