Kurum Payı

2015 Yılı öncesi başlayan projelerde Kurum hissesi, proje yürütücüsünün bağlı olduğu birim yetkilisinin (Bölüm başkanı, Enstitü başkanı gibi) yazılı talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile projenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, birimin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma aittir.

Kurum Payı, diğer harcamalar gibi doğrudan temin veya avans yoluyla harcanır. Kurum payı harcamalarının da diğer kalemlerdeki harcamalar gibi proje bitiş tarihinden önce yapılması gerekmektedir.

2015 Yılı ve sonrasında başlayan projelerde ise kurum paylarının harcanma şekli değişmiş olup, Bölüm Kurum Payında Bölüm Başkanı, Dekanlık Kurum payında ise Dekan Harcama Yetkilisi olarak belirlenmiştir. Dekan ve Bölüm Başkanı projenin tabi olduğu mevzuat çerçevesindeAR-GE faaliyetleri kapsamındaki alımlar için, Proje yürütücüsünün onayına ihtiyaç olmadan bu payı kullanabilirler. Rektörlük Kurum Hissesi payının harcanmasında ise BAP Koordinatörü Harcama Yetkilisidir.

2015 yılı öncesi kurum hissesi harcamaları için 1 nolu kurum payı yazısının, 2015 yılı sonrası projelerde ise 2 nolu Kurum Payı yazısının harcama evrakları ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 

Belgeler

 
1-) Kurum Payı 2015 Öncesi
2-) Kurum Payi 2015 Sonrasi