Yolluk

Yolluk ödemelerinde aşağıdaki ilgili belgelerin yanısıra Görevlendirme belgesi, uçak (elektronik bilet) veya otobüs bileti, varsa taksi fişleri, varsa konaklama faturası, varsa kongre katılım ücreti faturası veya ödeme dekontu, yurtdışı yolluk için pasaport fotokopisi gerekmektedir.

Ayrıca proje konusuyla ilgili olmak üzere yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantılara(kongre, konferans vb.) katılmak veya tebliğ sunmak vb.amacıyla yapılacak seyahat öncesi TÜBİTAK'tan yazılı onay alınması zorunludur.

Yurtiçi yollukta yevmiye olarak; Yürütücü ve Araştırmacılar için : 51,50 TL/gün; Yardımcı Personel için : 48 TL/günödenir. (Gündelik 24 Saat esasına göre ödenir. Geçici bir görevle memuriyet mahalli içinde veya dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.)

Yurtdışı yollukta yevmiye olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göreödeme yapılır.

Özel oto ile yapılan seyahalerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir. Bu tutarın ödenebilmesi için yapılan km ile orantılı olarak alınacak yakıt faturalarının veyafişlerininmutlaka formun ekine konulması gerekmektedir.

Uçak ile Yapılan Yolculuklarda Alınacak Elektronik Biletler
Uçak ile yapılacak seyahatlerde alınacak elektronik biletlerin,334 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “I.1. Elektronik Ortamda Düzenlenecek Yolcu Biletleri” başlıklı bölümünde belirtilen şartları sağlayabilmesi içinhava yolu firmalarının ofislerinden alınması gerekmektedir.

Hava yolu internet sitesi veya e-posta üzerinden alınacak olan bilgilendirme belgeleri elektronik bilet yerine geçmeyecektir.


GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ NOT:Gerçekleştirme Görevlisi olarak öncelikle projedeki araştırmacılardan (İTÜ mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi imza atacaktır. Yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecek ve birimimize yazı ile bildirilecektir.

 

TÜBİTAK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNDE UYGULANACAK

2016 YILINDA GÜNDELİK/ KONAKLAMA MİKTARLARI

(06.12.2014 tarih ve 236 sayılı Bilim Kurulu toplantı kararları)

 

Proje Ekibi

Gündelik (*)

Konaklama

Proje Yürütücüsü / Yöneticisi

55,00 TL

(EllibeşTürk Lirası)

Belgelenmesi kaydıyla her gün için en fazla gündeliğin iki katı

Araştırmacılar

Yardımcı Personel / Diğer Personel

51,50 TL (Ellibir Türk Lirası Elli Kuruş)

 

(*) Gündelik tutarları bir önceki yıl sonu TÜFE ortalama yüzde değişimi oranında artırılır. Hesaplama sonrasında oluşan küsuratlar atılır. Belirlenen gündelikler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan istisna tutarı kadar kısmını geçemez.

 

Projenin tabi olduğu yönetmelik veya esaslarda ayrı bir düzenleme yapılmaması halinde 6245 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 

Seyahatlerde uçak dahil mutad araç giderleri ödenir. Özel oto kullanılması halinde, yol giderinin hesaplanmasında, her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti esas alınır.

 

 

Belgeler

 
Yurtdışı Gündelikleri
Yurtdışı Yolluk Bildirim Formu
Muhasebe İşlem Fişi
Yolluk Onay Belgesi
Yurtiçi Geçici Yolluk Bildirgesi