AB Projeleri

Avrupa Birliği ve Uluslar Arası kuruluşlar tarafından desteklenen proje harcamaları"AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK"kapsamında gerçekleştirilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/11/20071127-2.htm

 

 

İlgili Sayfalar

 
Doğrudan Temin Süreci