imkanlarLİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ (TEZ)

Tanımı ve Kapsamı: Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir. Proje Başvurusu tez konusunun lisansüstü çalışmanın yürütüldüğü enstitünün yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleştirilir. Başvuru aşamasında lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü birimden alınan, ilgili öğretim üyesinin danışman olarak görev yaptığını ve tez konusunu belirten belgelerin de sunulması zorunludur. Lisansüstü Tez projelerinde; proje yürütücüsünün kurumdan ayrılması durumunda ve/veya eş danışmanın İTÜ mensubu olmaması durumunda, kurumdan ayrılmadan önce yerine bir proje yürütücüsü önermesi gerekmektedir. Bu yolla proje yürütücüsü olan öğretim üyelerinin; lisansüstü proje kotaları, bu projeler hariç hesaplanır. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre ilgili öğrencinin öğrenciliğinin sonlandırılması nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine bu türdeki projeler BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir. Bu tür durumlarda proje yürütücüleri dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili Enstitüden alacağı öğrencinin başarısızlık durumunu belirten yazıyı da birime sunmak zorundadır. Projenin iptal edilmesi durumunda proje kapsamında satın alınmış makine teçhizat ve demirbaşlar diğer araştırmalarda kullanılmak üzere BAP Komisyonu kararına bağlı olarak proje yürütücüsüne veya çalışmanın yürütüldüğü bölüm/anabilimdalı başkanlığına teslim edilir.

Doktora Tez Projelerinde Burs Desteği Şartları:

 • Yalnızca İTÜ’de doktorasına devam eden öğrencilere destek verilir. 
 • 1 kişiye en fazla 3.000 TL/ay destek verilecektir.
 • Normal öğrenim süresi içindeki öğrencilere destek verilir. 
 • Bursiyer Türkiye'de ikamet etmelidir.
 • Bursiyer 40 yaşından gün almamış olmalıdır.
 • Bursiyerin bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olması şartı aranır.
 • Doktora Tez Projesiyle eş zamanlı olarak TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamalıdır.
 • Doktora Tez Proje bütçesine ek olarak 40.000.TL bursiyer ücreti yazılabilecektir. 
 • Bursiyer sadece kendi Doktora Tez Projesinden burs desteği alabilir.

Yükseklisans Tez Projelerinde Burs Desteği Şartları:

 • Yalnızca İTÜ’de yükseklisansına devam eden öğrencilere destek verilir. 
 • 1 kişiye en fazla 2.500 TL/ay destek verilecektir.
 • Normal öğrenim süresi içindeki öğrencilere destek verilir. 
 • Bursiyer Türkiye'de ikamet etmelidir.
 • Bursiyer 40 yaşından gün almamış olmalıdır.
 • Bursiyerin bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olması şartı aranır.
 • Doktora Tez Projesiyle eş zamanlı olarak TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamalıdır.
 • Doktora Tez Proje bütçesine ek olarak 15.000.TL bursiyer ücreti yazılabilecektir. 
 • Bursiyer sadece kendi Yükseklisans Tez Projesinden burs desteği alabilir.

SÜREÇLER
1-) Proje onaylandıktan sonra Proje sözleşmesi ile birlikte SGK Bursiyer Bilgi Formu BAP birimine teslim edilir. SGK Bursiyer Bilgi Formunun ekinde Kimlik Fotokopisi, Müstehaklık Belgesi olması gerekmektedir.
2-) BAP Birimi tarafından Bursiyerin SGK girişi yapılarak bursiyerliği başlatılır.
3-) Her ay proje yürütücüsü tarafından bapsis.itu.edu.tr adresi üzerinden burs ödemesine dair harcama talebi oluşturulur ve bu talebin sonunda BAPSİS üzerinde oluşan dilekçenin çıktısı alınarak yürütücü tarafından imzalanır. Oluşan Dilekçenin ekine Tez Projeleri Bursiyer Bilgi Formu eklenerek her ayın 15 ile 25 arasında BAP birimine teslim edilir.
4-) İlk burs ödemesinde Tez Projeleri Bursiyer Bilgi Formunun ekine öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi, diğer aylarda ise sadece Provizyon (Müstehaklık) belgesi eklenir. Provizyon belgesi ve öğrenci belgesi E-Devletten alınabilinir.
5- Zamanında teslim edilen burs bilgi formlarının ödemeleri  burs ödemesi yapılacak ayı takip eden ayın ilk 7'i günü içinde öğrencinin hesabına yatırılır.

BURS İÇİN GEREKLİ BELGELER
SGK Bursiyer Bilgi Formu
BAP Bursiyer Bilgi Formu
bursiyerlik_sartlar