Sözleşmeli Personel

Projelerde SGK'lı olarak işçi statüsünde çalıştırılacak sözleşmeli personelin SGK işe girişinin yapılabilmesi için, işe girişinin yapılmasının istendiği günden en geç bir gün öncesine kadar aşağıdaki listede yer alan belgelerin hazırlanarak BAP biriminde ilgili personele teslim edilmesi gerekmektedir.

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

1-SGK İşe Giriş Bildirgesi (EK1'de yer alan belge)

2-Aile Durum Bildirimi (EK2'de yer alan belge)

3-İş Başvuru ve Bilgi Formu (EK3'de yer alan belge)

4-Hizmet Sözleşmesi (AB Projeleri için İTÜ Avrupa Birliği Merkezi'nden temin edilebilir)

5-2 adet vesikalıkfotoğraf

6-SağlıkRaporu (Sağlık Ocağı, Mediko, özel hastaneden veya devlet hastanesinden olabilir)

7-Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)

8-İkametgâh Senedi

9-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)

10-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11-Kan Grubu Kartı

12-Askerlik Durum Belgesi

13-Banka Hesap Bilgilerini Gösterir Belge

14-Diploma Fotokopisi


 


NOT:Bir ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar eksik günlerinden dolayıGenel Sağlık Sigortası'na tabidir. Bu sebeplekısmi istihdamlı sigortalıların gelir tespiti için nüfus kayıt sistemine göre bağlı oldukları bölgenin Sosyal DayanışmaVakfı şubesine başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

Belgeler

 
EK1 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ
EK2 AİLE DURUMU BİLDİRİMİ
EK3 İŞ BAŞVURU VE BİLGİ FORMU