Yolluklar

  • BAP tarafından desteklenen projelerin seyahat bütçelerinin kullanılabilmesi için 2547 sayılı kanunun 39. maddesi gereği, bağlı bulunan bölüme başvurularakgörevlendirme alınması zorunludur.
  • Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük görevlendirmesi çıktıktan sonra 6245 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak harcamalar gerçekleştirilebilir.
  • Harcamalar avans yoluyla veya nakit olarak yapılabilir.
Uçak ile Yapılan Yolculuklarda Alınacak Elektronik Biletler:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462)gereğince, yerli hava yolu firmalarının kendi sistemleri alınan biletler ile ilgili fatura yerine geçen mali e-biletler firmaların sistemlerinden alınabilir.

Acentalar aracılığı ile alınan biletlerin mutlaka faturalarının ilgili acentadan alınması gerekmektedir.


Hava yolu internet sitesi veya e-posta üzerinden alınacak olan bilgilendirme belgeleri harcama evrakı oalrak kullanılamayacaktır.
 

Belgeler

 
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Yolluk ve Konaklama Hesaplamalarına İlişkin Yönetmelik
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar ve H Cetveli
 

 

 

İlgili Sayfalar

 
Nakitlerde
Avanslarda