Ana Stratejilerimiz

  • Bilimsel alanda daha iyi projelerin yürütülmesine aracı olmak ve proje harcamalarını yürürlükteki mevuzata uygun olarak yapmak.
  • Proje yürütücüleri ile iletişimi artıracak ilişkiler kurmak.
  • Birimimizde verilen hizmet kalitesini artırarak proje harcamalarının daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlamak.