Vizyon

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve tam bir şekilde vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerini, nitelik ve nicelik açısından, dünyanın önde gelen üniversiteleri seviyesine ulaştırmaktır.

 

Misyon

  • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi
  • Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması
  • Özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 
  • Yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi
  • Yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
  • Üst yöneticinin Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütülmesi