Özgörev

  • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi
  • Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması
  • Özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 
  • Yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi
  • Yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
  • Üst yöneticinin Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütülmesi