Özgörüş

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve tam bir şekilde vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerini, nitelik ve nicelik açısından, dünyanın önde gelen üniversiteleri seviyesine ulaştırmaktır.