Projelerde SGK'lı olarak işçi statüsünde çalıştırılacak sözleşmeli personelin SGK işe girişinin yapılabilmesi için, işe girişinin yapılmasının istendiği günden en geç bir gün öncesine kadar aşağıdaki listede yer alan belgelerin hazırlanarak BAP biriminde ilgili personele teslim edilmesi gerekmektedir.

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

 1. SGK İşe Giriş Bildirgesi (EK1'de yer alan belge)
 2. Aile Durum Bildirimi (EK2'de yer alan belge)
 3. İş Başvuru ve Bilgi Formu (EK3'de yer alan belge)
 4. Hizmet Sözleşmesi (AB Projeleri için İTÜ Avrupa Birliği Merkezi'nden temin edilebilir)
 5. 2 adet vesikalıkfotoğraf
 6. SağlıkRaporu (Sağlık Ocağı, Mediko, özel hastaneden veya devlet hastanesinden olabilir)
 7. Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından alınacak)
 8. İkametgâh Senedi
 9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüğünden alınacak)
 10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 11. Kan Grubu Kartı
 12. Askerlik Durum Belgesi
 13. Banka Hesap Bilgilerini Gösterir Belge
 14. Diploma Fotokopisi

NOT: Bir ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar eksik günlerinden dolayı Genel Sağlık Sigortası'na tabidir. Bu sebeple kısmi istihdamlı sigortalıların gelir tespiti için nüfus kayıt sistemine göre bağlı oldukları bölgenin Sosyal Dayanışma Vakfı şubesine başvurmaları gerekmektedir.

Belgeler