YUTİÇİ VE YURTDIŞI YOLLUKLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Görevlendirme ve Fakülte/Enstitü YKK
Görev tarihinden önce olmalıdır ve Görevin tarihi, konusu, hangi masrafların ödeneceği ve nereden ödeneceği açıkça belirtilmelidir.

Uçak bileti
Kişi adına olmalıdır. Görevlendirme tarihleri içinde olmalıdır veya en fazla 1-2 günce/sonra olabilir.

Taksi, Tren vb. fişler
İkamet-Havalimanı-İkamet ve görev yerinde Havalimanı/Gar-Otel-Havalimanı/Gar ödenir.
İstanbul içinde havalimanı-ikamet-havalimanı taksi veya otobüs fişi aranmaz. İl dışı veya yurtdışında mutlaka fiş, fatura vb. kanıtlayıcı belge olmalıdır.

Konaklama Faturası (kişi adına düzenlenir)
Yurtiçi yoluklarda gündeliğin 2 katına kadar ödenir

Yurtdışı yolluklarda %50 arttırılmış gündeliğin %40’ını aşan miktarın %70’i ödenir. Hesaplanan Tutar %50 arttırılmış yevmiyenin %70’ini aşamaz.

Varsa katılım belgesi ve faturası
Kişi adına düzenlenir.

Araç kiralama faturası
Yalnız arazi ve saha çalışmalarında ödenir. Görevlendirmede araç kiralama belirtilmelidir. Fatura kurum adına düzenlenmelidir. 5/10 oranında tevkifat yapılmalıdır. Görevlendirme tarihleri içinde olmalıdır.

Akaryakıt  fişleri
Yalnız arazi ve saha çalışmalarında ödenir. Görevlendirilen kişinin kendi aracı plakasına veya kiralanan araç plakasına olmalıdır. Bunlar dışında farklı bir araç ise mutlaka görevlendirmeye plaka yazılmalıdır.

Yolluk Bildirim Formu
Yurtdışı yolluklarda avans alınmış ise avansın yattığı tarihteki TCMB efektif satış, alınmamış ise beyanname tarihindeki döviz satış kuru esas alınır.