Değerli Araştırmacılar;

Bilimsel Araştırma Projeleri 2021 Yılı 1. dönem başvuruları, Genel Araştırma Projesi(GAP), Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ) ve Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi(LÖKAP) türleri için 24 Mart-25 Nisan 2021 tarihleri arasında BAPSİS(bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

Destek programları ile ilgili özet tablo aşağıdaki linkte sunulmuştur.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

BAP Projeleri Özet Tablosu