Değerli Araştırmacılar,

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 2021 Yılı 2. Dönem başvuruları aşağıdaki proje tipleri için 23/09/2021 -14/10/2021 tarihleri arasında BAPSİS (bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır. Proje tipleri ile ilgili değerlendirme süreci ve kapatma şartları gibi detaylı bilgilere İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esaslarından, proje başvuru kılavuzları ile ilgili diğer dokümanlara ise bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşabilirsiniz.

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi: https://bapsis.itu.edu.tr/GetDoc.ashx?ID=701

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları: https://bapsis.itu.edu.tr/GetDoc.ashx?ID=702

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

  • Disiplinler Arası Araştırma Projesi (DAP)

(Proje Tipine özel duyuru için https://bapsis.itu.edu.tr/ASDuyuruDetay.aspx?ID=342)

 

  • Doktora Sonrası Araştırmacı Projesi (DOSAP)

(Proje Tipine özel duyuru için https://bapsis.itu.edu.tr/ASDuyuruDetay.aspx?ID=344)

 

  • Eşik Üstü Destek Projesi (EÜDEP)

(Proje Tipine özel duyuru için https://bapsis.itu.edu.tr/ASDuyuruDetay.aspx?ID=343)

 

  • Genel Araştırma Projesi (GAP)

       (Proje Tipine özel duyuru için https://bapsis.itu.edu.tr/ASDuyuruDetay.aspx?ID=345)

 

  • Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LÖKAP)

(Proje Tipine özel duyuru için  https://bapsis.itu.edu.tr/ASDuyuruDetay.aspx?ID=346)

 

  • Lisansüstü Tez Projeleri (LTP)

(Proje Tipine özel duyuru için https://bapsis.itu.edu.tr/ASDuyuruDetay.aspx?ID=347)

 

  • Uluslararası Araştırma İş Birliği Projesi (UAİP)

(Proje Tipine özel duyuru için https://bapsis.itu.edu.tr/ASDuyuruDetay.aspx?ID=341)

 

Not: Yukarıda belirtilen ve dönemsel açılan projeler dışında, Üniversitemizde son bir yıl   içerisinde Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmış bulunan öğretim üyelerinin, yürütecekleri araştırmaların desteklenmesine yönelik projemiz olan Araştırma Başlangıç Destek Projesi her zaman başvuruya açıktır. Araştırma Başlangıç Destek Projesinin bütçe üst limiti ise 30.000 TL’den 45.000TL’ye çıkarılmıştır.