2022 bütçe yılının 23 Aralık 2022 itibari ile kapanacağı öngörülmektedir. Yıl içerisinde yeni MYS sistemine geçildiği ve yeni yılda tekrar  ne zaman açılacağı öngörülmediğinden bursiyerlerimizin mağdur olmaması adına bursların 23 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmesi planlanmaktadır. Proje Yürütücüsü tarafından e-imza ile 19 Aralık 2022 tarihine kadar imzalanmış olan burs evrakları Aralık ayı içerisinde ödenebilecektir.  E-imzaları 19 Aralık 2022 tarihinden sonra yapılan burs evraklarının ödemeleri ise ne yazık ki bir sonraki yıl bütçe açıldığında yapılabilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.