2024 Yılı 1. Dönem Disiplinler Arası Araştırma Projesi (DAP) başvuruları 05.02.2024 - 18.03.2024 tarihleri arasında BAPSİS (bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

Önemli Bilgiler:

• Proje Tanımı: Üniversitemizde farklı disiplinlerden en az üç bölüm veya anabilim dalından öğretim üyelerinin birlikte hazırlayacağı ve yürüteceği araştırma projeleridir.

• Proje bütçesi en fazla 550.000 TL’ dir.

• Kongre veya Konferans katılım bütçesi toplam en fazla 120.000 TL’dir.

• Projenin süresi, ek süreler dahil en fazla 36 aydır.

• En fazla iki doktora veya yüksek lisans öğrencisine burs verilebilmektedir. Öğrenci başına en fazla 90.000 TL burs desteği sağlanır.

• Desteklenen DAP projelerinin sonucunda, sonuç raporu ile birlikte, en az bir adet ürün/sanat eseri/tasarım elde edilmesi veya proje esnasında ya da sonuçlandıktan sonra en geç iki yıl içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan ve en az biri Q1 dergide olmak üzere üç adet araştırma makalesinin Q1 veya Q2 dergilerde yayınlanması gerekir.

Not: Bu proje tipiyle ilgili önemli husular yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, proje tiplerine ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşılabilir.