2024 Yılı 1. Dönem Genel Araştırma Projesi (GAP)  başvuruları 05.02.2024 - 18.03.2024 tarihleri arasında BAPSİS (https://bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.

Önemli Bilgiler:

• Proje Tanımı: İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

• Bu tür projeler, ek süreler de dahil olmak üzere, en fazla 24 ay süre ile desteklenir.

• Genel Araştırma Projeleri (GAP), kongre katılımı seyahat bütçesi toplamı 80.000 TL’yi geçemez. Seyehat başına, üst limit Avrupa ve Yakın kıta için 40.000 TL, ABD ve Uzak Kıta için 50.000 TL'dir.

• GAP projelerinin sonucunda, proje esnasında veya sonuçlandıktan sonra en geç 24 ay içinde, Scopus indeksi kapsamında yer alan Q1 dergilerde bir adet araştırma makalesi yayınlanması gerekir.

• Proje Bütçesi en fazla 200.000 TL’dir.

• En fazla iki doktora veya yüksek lisans öğrencisine burs verilebilmektedir. Öğrenci başına en fazla 90.000 TL burs desteği sağlanır.

Not: Bu proje tipiyle ilgili önemli husular yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayıp, proje tiplerine ait detaylı bilgilere bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” menüsünden ulaşılabilir.