Avrupa Birliği ve Uluslar Arası kuruluşlar tarafından desteklenen proje harcamaları "AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/11/20071127-2.htm

İlgili Sayfalar