Değerli Öğretim Üyelerimiz,

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, İTÜ araştırma ekosistemimize çok büyük yenilikler getirecek olan 2 yeni proje tipi tanımlanmıştır. Bu yeni proje tipleri, Araştırma Altyapısı Destek Projesi (ALDEP) ve İleri Araştırma Projesi (İLAP)’dir.

Her iki proje türü de başvuruya açılmıştır. ALDEP için başvurular 27.06.2024–19.07.2024 tarihleri arasında, İLAP için başvurular 27.06.2024–29.07.2024 tarihleri arasında BAPSİS (https://bapsis.itu.edu.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır. ALDEP ve İLAP, büyük ölçekli BAP Projesi kategorisinde olup, bu proje türleri kapsamında 2024 yılı içinde yaklaşık olarak 250.000.000 TL civarında bir destek bütçesinin verilmesi planlanmaktadır.  ALDEP ve İLAP destek üst limitleri aşağıda yer almaktadır:

ALDEP destek bütçesi üst limiti: 1.000.000 TL
İLAP destek bütçesi üst limiti: 1.500.000 TL – 4.500.000 TL

Araştırma Altyapısı Destek Projesi (ALDEP), üniversitemizin araştırma altyapısının geliştirilmesi ve araştırma potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla bilimsel araştırma kriterlerine uygun olarak hazırlanan altyapı sağlamaya ve mevcut altyapının iyileştirilmesine yönelik projelerdir. ALDEP projelerinde üniversite üst yöneticisi (rektör yardımcısı) veya ilgili akademik birim üst yetkilisi (bölüm başkanı, enstitü müdürü, Uyg-Ar merkezi müdürü) yürütücü olmalıdır. Bölüm altyapısına yönelik destek başvurularında ilgili fakültenin dekanından alınacak onay yazısı proje başvurusuna eklenecektir.

İleri Araştırma Projesi (İLAP), projenin önerildiği alanda bilimsel yenilikler getirilmesi ve proje konusunu kapsayan alana uluslararası seviyede bilimsel katkı sağlanması amaçlanmaktadır. İLAP kapsamında 3 farklı kategoride başvuru yapılabilecektir:

İLAP1: İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden, doktora derecesini proje başvuru tarihinden en fazla 7 yıl (≤ 7 yıl) önce almış olanlar İLAP1 proje türüne başvuru yapabilirler.

İLAP2: İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden, doktora derecesini proje başvuru tarihinden 8-12 yıl (8 yıl ≤ Doktora derece tarihi ≤ 12 yıl) önce almış olanlar İLAP2 proje türüne başvuru yapabilirler.

İLAP3: İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden, doktora derecesini proje başvuru tarihinden 13 yıldan (≥ 13 yıl) önce almış olanlar İLAP3 proje türüne başvuru yapabilirler.

2 yeni proje tipi ile ilgili başvuru, değerlendirme ve kapatma şartları gibi detaylı bilgilere İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları’ndan ve Proje Türleri sayfasından, proje başvuru kılavuzları ile ilgili diğer dokümanlara ise https://bapsis.itu.edu.tr sisteminden İTÜ Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapıldıktan sonra “Yardımcı Bilgiler” ve "Gerekli Belgeler" menülerinden ulaşabilirsiniz.

Tüm öğretim üyelerimizi, bu yeni proje türlerine başvuru yapmaya davet ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

İTÜ REKTÖRLÜĞÜ